Powered by BLEE Digital

שולחן עגול בנושא אתגרים וטכנולוגיה בעולם התכנון

יוני 2017

שולחן עגול בנושא אתגרים וטכנולוגיה בעולם התכנון

עולם התכנון עומד בפני אתגרים רבים ומגוונים, מחקרים מראים כיום כי השקעה בתכנון נכון חוסכת משמעותית בביצוע. יחד עם זאת, תהליך התכנון כיום רחוק מלהיות אופטימלי וסובל משילוב של שמרנות, מחסומים רגולטוריים, מחסור בכלים טכנולוגיים ועוד. בשולחן העגול הפגשנו בכירים מהענף ממגוון גופים ממשלתיים ופרטיים העוסקים בתכנון, ביצוע ורגולציה לדון באתגרים ובמכשולים של תחום התכנון כיום. הדיון היה מרתק והחיבור בין גורמים שלא יושבים בדרך כלל יחדיו היווה כר פורה לרעיונות וכיוונים חדשים. המטרה מבחינתנו הינה לייצר רשימה של אתגרים וכשלים אשר יוכלו להוות בסיס לסטארטאפים חדשים או קיימים המעוניינים לחדור לעולם התכנון.